JAK WYDAJEMY
TWOJE PODATKI
sprawdź jak gmina wydaje pieniądze z Twoich podatków

Stan mieszkańców gminy Zawadzkie na 31.12.2020r. to 10 771 osób
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2021 ROK TO: 48 535 944,92 ZŁ

Herb gminy Zawadzkie
Podatek CIT
Podatek CIT (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
950 000
1,96%
budżetu
Podatek PIT
Podatek PIT (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
9 234 194
19,03%
budżetu
Dotacje Unijne
Dotacje Unijne dotacje pozyskane ze środków Unii Europejskiej
2 022 778,59
4,17%
budżetu
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty w tym m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach itp.
15 182 408,38
31,28%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje
Dotacje celowe i subwencje z budżetu Państwa w tym m.in. subwencja oświatowa, wyrównawcza, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej itp.
20 808 753,95
42,87%
budżetu
Inne dochody
Inne dochody w tym. m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu sprzedaży majątku itp.
337 810
0,70%
budżetu

Szczegółowy budżet: Uchwała budżetowa na 2021 rok

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Gmina Zawadzkie dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków

Ustaw wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia "na rękę" (netto)

* kalkulator nie uwzględnia osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:

Poleć stronę znajomym:

Logo facebook