JAK WYDAJEMY
TWOJE PODATKI

sprawdź jak gmina wydaje pieniądze z Twoich podatków

Stan mieszkańców gminy Zawadzkie na 31.12.2021r. to 10639 osób
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2022 ROK TO: 47 846 00,00 ZŁ

Herb gminy Zawadzkie
Podatek CIT (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
1 259 778
2,63%
budżetu
Podatek PIT (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
8 632 065
18,04%
budżetu
Dotacje Unijne dotacje pozyskane ze środków Unii Europejskiej
64 000
0,13%
budżetu
Podatki i opłaty w tym m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach itp.
14 025 450
29,31%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje z budżetu Państwa w tym m.in. subwencja oświatowa, wyrównawcza, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej itp.
16 651 477
34,80%
budżetu
Inne dochody w tym. m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu sprzedaży majątku itp.
2 468 230
5,16%
budżetu
Środki Polski Ład (promesa)
4 745 000
9,92%
budżetu

Szczegółowy budżet: Uchwała budżetowa na 2022 rok

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Gmina Zawadzkie dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków

* kalkulator nie uwzględnia osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:

Poleć stronę znajomym:

Logo facebook Logo Twitter