JAK WYDAJEMY
TWOJE PODATKI

sprawdź jak gmina wydaje pieniądze z Twoich podatków

Stan mieszkańców gminy Zawadzkie na 31.12.2023r. to 10241 osób
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2024 ROK TO: 56 036 200,00 ZŁ

Herb gminy Zawadzkie
Podatek CIT (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
3.259.041,00
5,82%
budżetu
Podatek PIT (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
10.322.448,00
18,42%
budżetu
Podatek od nieruchomości(grunty, budynki lub ich części budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
11.700.000,00
20,88%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje z budżetu Państwa w tym m.in. subwencja oświatowa, wyrównawcza, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej itp.
15.480.567,00
27,63%
budżetu
Inne dochody w tym. m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, z pozostałych odsetek
5.524.144,00
9,86%
budżetu
Dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)
9.750.000,00
17,40%
budżetu

Szczegółowy budżet: Uchwała budżetowa na 2024 rok

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Gmina Zawadzkie dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków

* kalkulator nie uwzględnia osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:

Poleć stronę znajomym:

Logo facebook Logo Twitter